INSPECTIES

NEN 3140 is een Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. Deze norm heeft betrekking op de veiligheid van elektrische installaties en apparatuur die gebruikt worden in woningen, bedrijven en openbare gebouwen. Er zijn verschillende inspecties:

Een NEN 3140 en Scope 8 inspectie zijn gestandaardiseerde veiligheidsinspecties van uw vaste elektrische installatie. Beide zijn gericht op veiligheid van de installatie en hiermee voldoet u aan de eisen van de Arbowet. Voor een Scope 8 inspectie gelden aanvullende eisen.

Een Scope 10-keuring is een elektrische inspectie van brandveiligheid van de elektrische installatie. Met een scope 10 inspectie voldoet u aan de eisen van uw verzekeraar.

Een Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en).

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm